Program Bounce Back Loan

, ,
Program ten pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom dotkniętym pandemią koronaawirusa (COVID-19) ubiegać się o pożyczki w wysokości do 50 000 funtów. Program zostanie uruchomiony w maju 2020 roku. Rząd UK bedzie gwarantorem…