Rejestracja Pracodawcy

W celu zatrudniania pracowników, w tym również dyrektorów, w każdej firmie musi zostać przeprowadzona Rejestracja Pracodawcy w systenie PAYE – Pay As You Earn. Ten angielskojęzyczny skrót oznacza, że wszystkie oplaty urzędowe – głównie podatek (Income Tax) oraz składki ubezpieczenia społecznego (National Insurance Contributions) są naliczane i powinny być opłacane przez pracodawcę w zależności od kwoty dochodu pracownika. Rejstracja pracodawcy w systemie PAYE wymagana jest od każdego potencjalnego pracodawcy, natomiast ‘Pay As You Earn’ jest uniwersalną, ogólnie przyjetą formą rozliczania pracowników oraz naliczania oplat skarbowych.

Rejestracja pracodawcy jest niezbędna w każdej firmie która chce posiadać legalnie zarejestrowanych pracowników, nawet jeśli są nimi tylko dyrektorzy/ właściciele firmy. Wszyscy przedsiębiorcy powinni pamiętać, że rejestracja firmy w Companies House nie jest wystarczająca do zatrudniania pracowników i dopiero po otrzymaniu numeru PAYE rejestracja pracodawcy jest prawomocna. W przypadku pracowników nie posiadających numeru ubezpieczenia społecznego NIN, istnieje 3- miesięczny okres przejściowy w ciągu którego maja oni obowiązek wyrobienia tego numeru.

Rejestracja Pracodawcy w Wielkiej Brytanii zajmuje około 2-3 tygodni, a jedynym wymagamiem oprócz posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej, jest posiadanie przez przynajmniej jednego z dyrektorow firmy numeru ubezpieczenia spolecznego (National Insurance Number).

Rejestracji pracodawcy w systemie PAYE mogą dokonywać zarówno Firmy Limited, jak i osoby samozatrudnione a również właściciele działalności Partnership.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarejestrowaniu swojej firmy, skontaktuj się z nami a dokonamy rejestracji w Twoim imieniu.