Program Bounce Back Loan

, ,

Program ten pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom dotkniętym pandemią koronaawirusa (COVID-19) ubiegać się o pożyczki w wysokości do 50 000 funtów.

Program zostanie uruchomiony w maju 2020 roku.

Rząd UK bedzie gwarantorem 100% pożyczki i nie będzie żadnych opłat ani odsetek do zapłacenia przez pierwsze 12 miesięcy.

Termin spłaty pożyczki będzie wynosić do 6 lat, zaś w ciągu pierwszych 12 miesięcy nie będą wymagalne żadne spłaty. Rząd UK będzie współpracował z pożyczkodawcami w celu uzgodnienia niskiej stopy procentowej na pozostały okres pożyczki.

Program będzie realizowany za pośrednictwem sieci akredytowanych kredytodawców.

Kwalifikowalność:

Możesz ubiegać się o pożyczkę, jeśli Twój biznes:

 • ma siedzibę w Wielkiej Brytanii
 • został dotknięty przez koronawirus
 • nie miał problemów finansowych (nie był “przedsiębiorstwem zagrożonym” w dniu 31 grudnia 2019 r.

Kto nie może się ubiegać?

Następujące przedsiębiorstwa nie są uprawnione do składania wniosków:

 • banki, ubezpieczyciele i reasekuratorzy (ale nie brokerzy ubezpieczeniowi)
 • organy sektora publicznego
 • placówki kształcenia wyższego, jeżeli są one finansowane z dotacji
 • finansowane przez państwo szkoły podstawowe i średnie

Jeśli już ubiegasz się (lub otrzymałeś) inne dofinansowanie

Nie możesz złożyć wniosku, jeśli już ubiegasz się o pożyczkę w ramach programu Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS).

Jeśli otrzymałeś już pożyczkę w wysokości do 50 000 GBP w ramach CBILS i chciałbyś przenieść ją do programu Bounce Back Loan Scheme, możesz to uzgodnić z kredytodawcą do 4 listopada 2020 r.

Jak złożyć wniosek?

Program Bounce Back Loan zostanie uruchomiony 4 maja 2020 roku i wówczas będzie można zacząć składać wnioski.

Jeśli jesteś zainteresowany taka forma pożyczkową dla małych i średnich przedsiębiorstw zapraszamy do uzupełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie i jak tylko Program będzie otwarty skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w złożeniu aplikacji. 

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach programu Coronavirus Business Interruption Loan Scheme

, , ,

Nowy tymczasowy program Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, dostarczony przez British Business Bank, zostanie uruchomiony na początku przyszłego tygodnia, aby wesprzeć głównie małe i średnie przedsiębiorstwa w dostępie do kredytów bankowych i kredytów w rachunku bieżącym.

Rząd udzieli kredytodawcom 80% gwarancji na każdą pożyczkę (z zastrzeżeniem limitu roszczeń na jednego kredytodawcę), aby dać kredytodawcom dalsze zaufanie do dalszego finansowania MŚP. Rząd nie będzie pobierał od przedsiębiorstw ani banków opłat za tę gwarancję, a program będzie wspierał kredyty o wartości do 5 mln GBP.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do pierwszych 12 miesięcy tego finansowania bez odsetek, ponieważ rząd pokryje pierwsze 12 miesięcy spłaty odsetek.

Jesteś uprawniony do programu, jeśli:

• Twoja firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, a jej obroty nie przekraczają 45 mln GBP rocznie

• Twoja firma spełnia pozostałe kryteria kwalifikujące British Business Bank

Pełny regulamin Systemu oraz lista akredytowanych kredytodawców jest dostępna na stronie internetowej British Business Bank. Wszystkie główne banki będą oferować Program po jego uruchomieniu. W sumie istnieje 40 akredytowanych dostawców.

Jeśli jesteś zainteresowany tą formą wsparcia finansowego, powinieneś jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem lub dostawcą usług finansowych (nie z British Business Bank) i omówić z nimi swój biznesplan. Pomoże to Twojemu dostawcy usług finansowych działać szybko po uruchomieniu programu. Jeśli posiadasz istniejącą pożyczkę z miesięcznymi spłatami, możesz poprosić o urlop spłat, aby pomóc w przepływie środków pieniężnych.

Wsparcie dla przedsiębiorstw płacących podatki: Usługa Time to Pay

Wszystkie przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i mające zaległe zobowiązania podatkowe mogą kwalifikować się do otrzymania wsparcia w zakresie swoich spraw podatkowych za pośrednictwem usługi HMRC Time To Pay.

Ustalenia te są uzgadniane indywidualnie dla każdego przypadku i są dostosowane do indywidualnych okoliczności i zobowiązań.

Kwalifikujesz się, jeśli prowadzisz swoją działalność i:

• płacisz podatek na rzecz rządu brytyjskiego

• masz zaległe zobowiązania podatkowe

Jeśli przegapiłeś/aś płatność podatku lub możesz przegapić kolejną płatność z powodu COVID-19, skontaktuj się z nami a my pomożemy ci w kontakcie z HMRC i uzyskaniu zgody na odroczenie płatności. Dotyczy to również osób które martwią się przyszłymi płatnościami.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorstw, które płacą niewiele lub nie płacą żadnych Business Rates

, ,

Rząd zapewni dodatkowe fundusze w ramach programu dotacji dla małych przedsiębiorstw dla władz lokalnych, aby wesprzeć małe przedsiębiorstwa, które już teraz płacą niewielkie stawki lub nie płacą ich wcale ze względu na obniżanie stawek dla małych przedsiębiorstw (SBBR), obniżanie stawek dla obszarów wiejskich (RRRR) i zmniejszanie zwolnienia. Zapewni to jednorazową dotację w wysokości 10 000 funtów dla kwalifikujących się przedsiębiorstw, która pomoże im pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności.

Jesteś uprawniony, jeśli:

• Twoja firma ma siedzibę w Anglii

• jesteś małą firmą i już otrzymujesz SBBR i/lub RRRR

• Jesteś firmą, która okupuje nieruchomość podlegającą pod SBBR

Aby uzyskać dostęp do systemu, nie musisz nic robić. Władze lokalne napiszą do Ciebie wkrótce, jeśli kwalifikujesz się do tego dofinansowania.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

COVID-19 wsparcie dla przedsiębiorstw, które płacą Business Rates

, ,

“Wakacje” od Business Rates dla przedsiębiorstw handlu detalicznego, hotelarstwa i rekreacji

W roku podatkowym 2020 do 2021 wprowadzimy w Anglii wakacyjny kurs biznesowy dla firm zajmujących się handlem detalicznym, hotelarstwem i rekreacją.

Masz prawo do “wakacji” od Buisness Rates jeśli:

• Twoja firma ma siedzibę w Anglii

• Twoja firma działa w sektorze handlu detalicznego, hotelarstwa i/lub rekreacji

Nieruchomości, które skorzystają z ulgi, będą musiały być w całości wykorzystywane:

• jako sklepy, restauracje, kawiarnie, lokale gastronomiczne, kina i lokale z muzyką na żywo

• jako hotele, pomieszczenia gościnne i pensjonaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie

Jak skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi nie trzeba podejmować żadnych kroków. Będzie to miało automatycznie zastosowanie w kolejnym rachunku za Business Rates w kwietniu 2020 roku. Jeśli już otrzymałeś swój rachunek za Business Rates, władze lokalne będa zmuszone do ponownego wystawienia rachunku wykluczającą jakiekolwiek opłaty i powinny to zrobić tak szybko jak to możliwe.

Możesz oszacować wysokość Business Rates, której nie będziesz już musiał płacić w tym roku, korzystając z kalkulatora: https://www.gov.uk/calculate-your-business-rates

Dotacje gotówkowe dla firm zajmujących się handlem detalicznym, hotelarstwem i rekreacją

Retail and Hospitality Grant Scheme zapewnia firmom z sektora handlu detalicznego, hotelarstwa i rekreacji dotację pieniężną w wysokości do 25.000 funtów od nieruchomości.

Firmy z tych sektorów, których wartość podlegająca opodatkowaniu wynosi poniżej £15,000, otrzymają dotację w wysokości £10,000.

Firmy z tych sektorów o podlegającej opodatkowaniu wartości pomiędzy £15,001 a £51,000, otrzymają one dotację w wysokości £25,000.

Jesteś uprawniony do otrzymania dotacji, jeśli:

• Twoja firma ma siedzibę w Anglii

• Twoja firma działa w sektorze handlu detalicznego, hotelarstwa i/lub rekreacji

Nieruchomości, które skorzystają z ulgi, będą zajmowane przez mienie, które jest w całości lub w większości wykorzystywane:

• jako sklepy, restauracje, kawiarnie, lokale gastronomiczne, kina i lokale z muzyką na żywo

• jako hotele, pomieszczenia gościnne i pensjonaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie

Aby uzyskać dostęp do systemu, nie musisz nic robić. Władze lokalne napiszą do Ciebie wkrótce, jeśli kwalifikujesz się do tego dofinansowania.

Wszelkie pytania dotyczące możliwości zakwalifikowania się do pomocy i dotacji lub jej udzielania powinny być kierowane do odpowiednich władz lokalnych. Find your local authority.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorstw, które wypłacają pracownikom wynagrodzenie za czas choroby

, ,

Rząd Brytyjski przedstawimy przepisy, które umożliwią małym i średnim przedsiębiorstwom oraz pracodawcom odzyskanie ustawowego zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay – SSP) wypłacanego za nieobecność w pracy z powodu COVID-19. Kryteria kwalifikowalności do programu będą następujące:

• zwrot ten obejmie do 2 tygodni SSP na kwalifikującego się pracownika, który był nieobecny w pracy z powodu COVID-19

• uprawnieni będą pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników – wielkość pracodawcy będzie określona na podstawie liczby osób, które zatrudnili w dniu 28 lutego 2020 r.

• pracodawcy będą mogli odzyskać wydatki na każdego pracownika, który złożył wniosek o SSP (zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikowalności) w wyniku COVID-19

• Pracodawcy powinni prowadzić dokumentację dotyczącą nieobecności pracowników i płatności SSP, ale pracownicy nie będą musieli przedstawiać zaświadczenia o zdolności do pracy lekarza ogólnego. Jeśli pracodawca wymaga dowodów, osoby z objawami koronawirusa mogą otrzymać notatkę o izolacji z NHS 111 online, a osoby mieszkające z kimś, kto ma objawy, mogą otrzymać notatkę ze strony internetowej NHS.

• okres kwalifikowalności do programu rozpoczyna się następnego dnia po wejściu w życie przepisów dotyczących rozszerzenia SSP na osoby pozostające w domu

• w najbliższych miesiącach rząd będzie współpracował z pracodawcami w celu jak najszybszego ustanowienia mechanizmu spłaty dla pracodawców

Jesteś uprawniony do programu, jeśli:

• Twoja firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii

• Twoja firma jest mała lub średnia i zatrudnia mniej niż 250 pracowników na dzień 28 lutego 2020 r.

Opracowywany jest obecnie system rabatowy. Dalsze szczegóły zostaną przedstawione w odpowiednim czasie po zakończeniu procesu legalizacji. Jak tylko będziemy znać więcej szczegółów tego systemu, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

COVID-19 wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez odroczenie płatności podatku VAT i podatku dochodowego

, , ,

Rząd Wielkiej Brytanii będzie wspierać przedsiębiorstwa poprzez odroczenie płatności podatku od wartości dodanej (VAT) o 3 miesiące. Jeśli jesteś samozatrudniony, płatności podatku dochodowego należnego w lipcu 2020 roku w ramach systemu Self-Assessment zostaną odroczone do stycznia 2021 roku.

Odroczenie podatku VAT

W przypadku VAT odroczenie będzie miało zastosowanie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Wszystkie brytyjskie przedsiębiorstwa są uprawnione. Jest to oferta automatyczna, niewymagająca aplikacji. W tym okresie przedsiębiorcy nie będą musieli płacić podatku VAT. Podatnicy będą mieli czas do końca roku podatkowego 2020 do 2021 na uregulowanie wszelkich zobowiązań, które narosły w okresie odroczenia. Zwroty i odzyskiwanie podatku VAT będą płacone przez rząd w normalnym trybie.

Odroczenie podatku dochodowego

W przypadku podatku dochodowego Self-Assessment, płatności należne na dzień 31 lipca 2020 r. zostaną odroczone do dnia 31 stycznia 2021 r. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na własny rachunek, jesteś uprawniony. Jest to oferta automatyczna, niewymagająca aplikacji. W okresie odroczenia nie będą naliczane żadne kary ani odsetki za zwłokę. HMRC zwiększyło również swoją ofertę Time to Pay dla wszystkich firm i osób fizycznych, które znajdują się w tymczasowej trudnej sytuacji finansowej w związku z Covid-19 i mają zaległe zobowiązania podatkowe.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

Covid-19 wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez Coronavirus Job Retention Scheme

,

W ramach Coronavirus Job Retention Scheme wszyscy brytyjscy pracodawcy będą mieli dostęp do wsparcia w celu dalszego wypłacania części wynagrodzenia swoim pracownikom, którzy w przeciwnym razie zostaliby zwolnieni w czasie tego kryzysu.

HMRC refunduje 80% kosztów wynagrodzeń dla pracowników którzy w innym wypadku straciliby zatrudnienie, do pułapu 2.500 funtów miesięcznie. HMRC pilnie pracuje nad stworzeniem systemu zwrotu kosztów. Istniejące systemy nie są tworzone w celu ułatwienia wypłat dla pracodawców.

Jak tylko bedą znane dokładne szczegóły dotyczące Coronavirus Job Retention Scheme, będziemy Państwa informować w tej sprawie.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

Finansowe wsparcie rządu w walce z COVID-19

,

Kanclerz określił pakiet tymczasowych, terminowych i ukierunkowanych środków mających na celu wsparcie usług publicznych, ludzi i przedsiębiorstw w okresie zakłóceń spowodowanych przez COVID-19.

Obejmuje on pakiet środków mających na celu wsparcie przedsiębiorstw, w tym:

• Coronavirusowy program zatrzymywania miejsc pracy

• odroczenie płatności podatku VAT i podatku dochodowego

• ustawowy pakiet pomocy w zakresie zwolnień chorobowych dla MŚP

• 12-miesięczne ‘wakacje’ od płacenia Business Rates dla wszystkich przedsiębiorstw handlu detalicznego, hotelarstwa i rekreacji w Anglii

• finansowanie dotacji dla małych przedsiębiorstw w wysokości 10 000 funtów dla wszystkich przedsiębiorstw korzystających z ulgi w zakresie Business Rates dla małych przedsiębiorstw lub ulgi w zakresie stawek dla wsi

• dotacja w wysokości 25 000 funtów dla firm zajmujących się handlem detalicznym, hotelarstwem i rekreacją, okupujących nieruchomości o wartości podlegającej opodatkowaniu od 15 000 do 51 000 funtów

• program kredytowy Coronavirus Business Interruption Loan Scheme oferujący pożyczki do 5 mln GBP dla MŚP za pośrednictwem British Business Bank

• system HMRC Time To Pay Scheme

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

COVID-19 Self-Employment Income Support Scheme – Ile się należy?

,

HMRC będzie naliczać kwotę dodatku w oparciu o średni przychód z samozatrudnienia (wyliczany jako obrót minus koszty) w ciągu 3 lat podatkowych:

• 2016/17

• 2017/18

• 2018/19

Jak obliczyć średni przychód?

Aby obliczyć średni przychód HMRC zsumuje całkowite zyski lub straty za 3 lata podatkowe, a następnie podzielić je przez 3.

Jeśli nie złożyłeś deklaracji podatkowej Self Assessment za wszystkie 3 lata podatkowe średni przychód będzie wyliczany w oparciu o ciągłe okresy samozatrudnienia, które będą zawierały albo:

• lata podatkowe 2017/18 i 2018/19

• tylko rok podatkowym 2018/19, nawet jeśli byłeś samozatrudniony w roku podatkowym 2016 do 2017, ale później była przerwa w roku 2017/18

Dopłata wyniesie 80% Twojego średniego przychodu, podzielonego przez 12, co da miesięczną kwotę.

Maksymalna kwota dopłaty będzie wynosić £2,500 funtów miesięcznie.

Dopłata za cały okres podlegający pod COVID-19 Self-Employment Income Support Scheme zostanie wypłacony bezpośrednio na konto bankowe, w jednej racie.

Należy pamiętać że dopłata to również będzie dochód podlegający opodatkowaniu i trzeba będzie ją uwzględnić w kolejnym roku podatkowym 2020/21.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

Jak założyć firmę w Anglii? Poradnik krok po kroku.

,

Zakładanie firmy w UK jest na ogół bardzo proste i nie trwa długo. Jak pokazują wyniki raportu Admiral Tax – firma w Anglii to najczęściej wybierany kierunek przez polskich przedsiębiorców za granicą. Wielka Brytania od lat przoduje w rankingach oceniających warunki do prowadzenia biznesu. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w Europie, a piąte na świecie, jeśli chodzi o łatwość rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa.

Spółka Ltd. w Anglii – najpopularniejsze rozwiązanie

Firma Limited w UK jest jedną z najbardziej powszechnych form działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Jest ona angielskim odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Cieszy się znacznie większą popularnością i jest odbierana jako bardziej atrakcyjna forma działalności niż samozatrudnienie, ponieważ koszty jej prowadzenia są stosunkowo niewielkie.

Jak założyć firmę w UK?

Założenie firmy w UK jest bardzo proste. Wystarczy podać następujące dane:

 • Nazwę firmy,
 • Adres rejestracyjny (musi być to adres w Wielkiej Brytanii),
 • Kapitał firmy – w Anglii zasady dotyczące kapitału znacznie różnią się od tych praktykowanych w Polsce. W Wielkiej Brytanii przedsiębiorca nie potrzebuje wkładu finansowego, wystarczy symboliczny £1.
 • Dane osobowe dyrektora/ów i udziałowców.

Rejestracja firmy w Anglii – korzyści

Rejestracja firmy w Anglii wiąże się z licznymi korzyściami, takimi jak:

 • Mały kapitał zakładowy.
 • Szybka rejestracja – pełny zestaw dokumentów rejestracyjnych firmy Limited można mieć już w ciągu 3 godzin od momentu rejestracji.
 • Ograniczenie odpowiedzialności – w razie upadku czy bankructwa firmy jej właściciele i udziałowcy odpowiadają finansowo tylko do wysokości zadeklarowanego kapitału – bez ryzykowania prywatnych oszczędności lub aktywów.
 • Korzystne progi podatkowe – w przypadku firm Limited stopa podatkowa wynosi 19%
 • Rezerwacja nazwy – jednym z elementów prawa korporacyjnego jest fakt, że nie mogą istnieć dwie firmy Limited o tej samej nazwie, w związku z czym rejestracja firmy gwarantuje ze nikt inny nie będzie mógł używać wybranej przez nas nazwy.

Rejestracja firmy w UK – dokumenty założycielskie

Po założeniu firmy przedsiębiorca otrzymuje drogą elektroniczną dokumenty założycielskie spółki:

 1. CERTIFICATE OF INCORPORATION

Certyfikat założycielski spółki, na którym znajduje się numer rejestracyjny spółki (COMPANY NUMBER).

 1. MEMORANDUM OF ASSOCIATION

Jest to rodzaj umowy założycielskiej spółki i zawiera pozwolenie na założenie spółki przez udziałowców oraz listę udziałowców.

 1. ARTICLES OF ASSOCIATION

Jest to dokument zawierający określenie statutu spółki, praw i obowiązków dyrektorów oraz udziałowców spółki. Od momentu otrzymania tego dokumentu przedsiębiorca może prowadzić działalność i wystawiać faktury.