Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach programu Coronavirus Business Interruption Loan Scheme

, , ,

Nowy tymczasowy program Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, dostarczony przez British Business Bank, zostanie uruchomiony na początku przyszłego tygodnia, aby wesprzeć głównie małe i średnie przedsiębiorstwa w dostępie do kredytów bankowych i kredytów w rachunku bieżącym.

Rząd udzieli kredytodawcom 80% gwarancji na każdą pożyczkę (z zastrzeżeniem limitu roszczeń na jednego kredytodawcę), aby dać kredytodawcom dalsze zaufanie do dalszego finansowania MŚP. Rząd nie będzie pobierał od przedsiębiorstw ani banków opłat za tę gwarancję, a program będzie wspierał kredyty o wartości do 5 mln GBP.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do pierwszych 12 miesięcy tego finansowania bez odsetek, ponieważ rząd pokryje pierwsze 12 miesięcy spłaty odsetek.

Jesteś uprawniony do programu, jeśli:

• Twoja firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, a jej obroty nie przekraczają 45 mln GBP rocznie

• Twoja firma spełnia pozostałe kryteria kwalifikujące British Business Bank

Pełny regulamin Systemu oraz lista akredytowanych kredytodawców jest dostępna na stronie internetowej British Business Bank. Wszystkie główne banki będą oferować Program po jego uruchomieniu. W sumie istnieje 40 akredytowanych dostawców.

Jeśli jesteś zainteresowany tą formą wsparcia finansowego, powinieneś jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem lub dostawcą usług finansowych (nie z British Business Bank) i omówić z nimi swój biznesplan. Pomoże to Twojemu dostawcy usług finansowych działać szybko po uruchomieniu programu. Jeśli posiadasz istniejącą pożyczkę z miesięcznymi spłatami, możesz poprosić o urlop spłat, aby pomóc w przepływie środków pieniężnych.

Wsparcie dla przedsiębiorstw płacących podatki: Usługa Time to Pay

Wszystkie przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i mające zaległe zobowiązania podatkowe mogą kwalifikować się do otrzymania wsparcia w zakresie swoich spraw podatkowych za pośrednictwem usługi HMRC Time To Pay.

Ustalenia te są uzgadniane indywidualnie dla każdego przypadku i są dostosowane do indywidualnych okoliczności i zobowiązań.

Kwalifikujesz się, jeśli prowadzisz swoją działalność i:

• płacisz podatek na rzecz rządu brytyjskiego

• masz zaległe zobowiązania podatkowe

Jeśli przegapiłeś/aś płatność podatku lub możesz przegapić kolejną płatność z powodu COVID-19, skontaktuj się z nami a my pomożemy ci w kontakcie z HMRC i uzyskaniu zgody na odroczenie płatności. Dotyczy to również osób które martwią się przyszłymi płatnościami.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

COVID-19 wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez odroczenie płatności podatku VAT i podatku dochodowego

, , ,

Rząd Wielkiej Brytanii będzie wspierać przedsiębiorstwa poprzez odroczenie płatności podatku od wartości dodanej (VAT) o 3 miesiące. Jeśli jesteś samozatrudniony, płatności podatku dochodowego należnego w lipcu 2020 roku w ramach systemu Self-Assessment zostaną odroczone do stycznia 2021 roku.

Odroczenie podatku VAT

W przypadku VAT odroczenie będzie miało zastosowanie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Wszystkie brytyjskie przedsiębiorstwa są uprawnione. Jest to oferta automatyczna, niewymagająca aplikacji. W tym okresie przedsiębiorcy nie będą musieli płacić podatku VAT. Podatnicy będą mieli czas do końca roku podatkowego 2020 do 2021 na uregulowanie wszelkich zobowiązań, które narosły w okresie odroczenia. Zwroty i odzyskiwanie podatku VAT będą płacone przez rząd w normalnym trybie.

Odroczenie podatku dochodowego

W przypadku podatku dochodowego Self-Assessment, płatności należne na dzień 31 lipca 2020 r. zostaną odroczone do dnia 31 stycznia 2021 r. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na własny rachunek, jesteś uprawniony. Jest to oferta automatyczna, niewymagająca aplikacji. W okresie odroczenia nie będą naliczane żadne kary ani odsetki za zwłokę. HMRC zwiększyło również swoją ofertę Time to Pay dla wszystkich firm i osób fizycznych, które znajdują się w tymczasowej trudnej sytuacji finansowej w związku z Covid-19 i mają zaległe zobowiązania podatkowe.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy:

Podatki w UK – Self Employment

,

Podatki są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. System podatkowy w UK jest odmienny od polskiego, dlatego jeśli decydujesz się na prowadzenie firmy w Anglii musisz poznać główne zasady, jakie nim rządzą.

Rok podatkowy w Anglii

Rok podatkowy dla wszystkich osób samozatrudnionych prowadzących własną działalność gospodarczą rozpoczyna się 6 kwietnia a kończy 5 kwietnia. Wówczas osoby, które zdecydowały wysłać swoje rozliczenie podatku w UK w wersji papierowej muszą przygotować i wysłać swoje rozliczenie tak, aby zostało ono dostarczone do HMRC przed 31 października tego samego roku. Dla osób, które zdecydowały się na opcję ‘online’, termin ten jest przedłużony do końca stycznia następnego roku.

Kwota wolna od podatku w Anglii

W każdym roku brytyjski rząd wyznacza kwoty wolne od podatku (personal allowance). W roku podatkowym 2017/18 kwota ta wyniosła £11500, w 2018/19 wynosiła £11,850. Obecnie, w roku podatkowym 2019/20 kwota wolna od podatku to to £12,500.

Podatki w UK płacone są od dochodu, który podlega opodatkowaniu, czyli od różnicy między całkowitym dochodem a kwotą wolną od podatku. Podatek w Anglii zależy zarówno od wynagrodzenia za pracę, jak i od dodatków do wynagrodzenia, a także innych dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii (rent, emerytur, odsetek, dywidend, itp.).

Progi podatkowe w UK

Od roku podatkowego 2019/2020 w Wielkiej Brytanii pojawiły się nowe progi podatkowe:

 • 0% – kwota wolna od podatku – £12 500,
 • 20%. – od £12 500 do £50 000,
 • 40%. – od £50 001 do £150 000,
 • 45%. – powyżej £150 001.

Z prognoz brytyjskiego rządu wynika, że w kolejnych latach kwota wolna od podatku może być jeszcze wyższa. W roku 2021/2022 może wynieść £12 760, a w kolejnym, 2022/2023 – £13 030.

Rozliczenie podatku w Anglii

Celem rozliczenia podatkowego jest poinformowanie brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) o dochodach i wydatkach poniesionych w danym roku podatkowym, tak aby możliwe było wyliczenie należnego do zapłaty lub też nadpłaconego podatku. Rezultatem takiego rozliczenia podatkowego jest kalkulacja, na podstawie której przedsiębiorca dowiaduje się czy musi odprowadzić podatek do urzędu, odzyskać nadpłacony podatek, czy też rozliczenie jest zerowe (nie musi nic zapłacić ani nie uzyskuje żadnego zwrotu).

Informacje podane w takim rozliczeniu, takie jak: obroty, koszty biznesowe oraz inne zyski kapitałowe wynikające z posiadanych aktywów, pozwalają na obliczenie całkowitego dochodu w danym roku podatkowym. Po obliczeniu tej kwoty, możliwe jest zrobienie kalkulacji podatku i wówczas rozliczenie jest kompletne.

Rozliczenie podatku w UK – dokumenty

Rozliczenie podatku w UK przygotowywane jest na podstawie następujących dokumentów:

 • Faktury przychodowe (Invoices),
 • Faktury kosztowe (np. Za telefon, narzędzia, ubrania robocze, paliwo, bilety komunikacji miejskiej itd.),
 • Wyciągi z konta (Bank Statements),
 • Zestawienia CIS dla podwykonawców za których podatek doprowadza pracodawca ( CIS Statements).

Brytyjski Urząd Skarbowy HMRC pozwala osobom samozatrudnionym (self-employed) składanie uproszczonych rozliczeń podatku w postaci podstawowego raportu Profit & Loss, bez konieczności przygotowywania zestawienia aktywów i pasywów firmy (Balance Sheet).

Warto pamiętać jak ważne jest dokonanie rozliczenia w terminie, czyli do 31 stycznia do godziny 23:59. Jeśli osoba samozatrudniona spóźni się z wysłaniem Self Assessment oraz dokonaniem płatności podatku, urząd naliczy karę w wysokości £100.

Rejestracja VAT w UK

, ,

Rejestracja VAT w UK, czyli podatku od wartości dodanej, w Wielkiej Brytanii jest obowiązkowa dla firm, których obroty przekraczają £85,000 rocznie. Firmy o niższych obrotach nie mają takiego obowiązku, ale istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji.

Dobrowolny VAT w UK – kiedy warto?

Przyczyn dobrowolnej rejestracji (voluntary registration) może być wiele, a do najbardziej powszechnych należą:

 • Dobrowolna rejestracja VAT w UK jest szczególnie przydatna firmom których działalność wychodzi poza granice Wielkiej Brytani. Na mocy umowy wewnątrzwspólnotowej, w przypadku Importu lub Exportu towarów istnieje możliwość zwolnienia z opłacania podatku VAT pomiędzy importerem i eksporterem.
 • W przypadku pracy dla dużych firm/kontraktorów często rejestracja VAT w UK jest wymagana od podwykonawców (subcontactorów).
 • W przypadku niektórych działalności, w których stabilność i pozycja firmy jest ważna, posiadanie numeru rejestracji VAT pomaga zabudować wizerunek firmy jako bardziej stabilnej i lepiej prosperującej niż jest w rzeczywistości.

Rejestracja VAT w UK – jak przebiega?

Proces rejestracji VAT w UK zajmuje około 6 tygodni. W celu rejestracji należy przedstawić następujące dane:

 • Nazwa i adres firmy
 • Dane osobowe dyrektora włącznie z numerem National Insurance lub numerem NIP z Polski
 • Dane konta biznesowego firmy

Stawka VAT w UK w chwili obecnej wynosi 20%. Dodatkowo firmy, których obroty nie przekraczają £150,000 rocznie mogą skorzystać z preferencyjnej rejestracji ‘Flat Vat Rate’ czyli naliczania 9% VAT-u, zamiast 20%. W celu upewnienia się czy rejestracji VAT Flat Rate jest korzystna dla Twojej firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i bezpłatnej porady dotyczącej opodatkowania VAT.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z rejestracją VAT w UK lub rozliczeniem VAT w UK bardzo prosimy o kontakt.

Rozliczenie Podatku w UK

,

Rozliczenie podatku w UK jest usługą skierowana do osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub są podwykonawcami dla innych firm lub osób indywidualnych. W Wielkiej Brytanii obowiązują dwa terminy składania rozliczenia podatkowego: do 31 października przy składaniu rozliczenia na papierze oraz do 31 stycznia – przez Internet. Rok finansowy dla wszystkich osób samozatrudnionych prowadzących własną działalność gospodarczą rozpoczyna się 6 kwietnia a kończy 5 kwietnia. Wówczas osoby, które zdecydowały wysłać swoje rozliczenie podatku w UK w wersji papierowej muszą przygotować i wysłać swoje rozliczenie tak, aby zostało ono dostarczone do HMRC przed 31 października tego samego roku. Dla osób, które zdecydowały się na opcję ‘online’, termin ten jest przedłużony do końca stycznia następnego roku.  Jako autoryzowany agent HMRC nasza firma przygotowuje oraz składa rozliczenia klientów w formie internetowej zapewniając, że rozliczenie jest przygotowane prawidłowo i dostarczone do urzędu skarbowego na czas.

Rozliczenie podatku w Anglii – dokumenty

Rozliczenie podatku w UK przygotowywane jest z uwzględnieniem następujących dokumentów/danych:

 • Faktury przychodowe (Invoices)
 • Zestawienia CIS dla podwykonawców za których podatek doprowadza pracodawca ( CIS Statements)
 • Wyciągi z konta (Bank Statements)
 • Faktury kosztowe ( np. Za telefon, narzędzia, ubrania robocze, paliwo, bilety komunikacji miejskiej itd.)

Brytyjski Urząd Skarbowy HMRC pozwala osobom samozatrudnionym składanie uproszczonych rozliczeń podatku w postaci podstawowego raportu Profit & Loss, bez konieczności przygotowywania zestawienia aktywów i pasywów firmy (Balance Sheet)

Rozliczenie podatku w UK z HMRC

Celem rozliczenia podatkowego jest poinformowanie brytyjskiego urzędu skarbowego (HM Revenue & Customs) o dochodach i wydatkach w danym roku podatkowym, tak aby możliwe było wyliczenie podatku należnego do zapłaty lub też nadpłaconego w danym roku podatkowym. Rezultatem takiego rozliczenia podatkowego jest kalkulacja, na podstawie której dowiesz się czy musisz odprowadzić podatek do urzędu, odzyskać nadpłacony podatek, czy też rozliczenie jest zerowe (nie musisz nic zapłacić ani nie masz żadnego zwrotu).

Informacje podane w Twoim rozliczeniu, które włączają obroty, koszty biznesowe oraz inne zyski kapitałowe wynikające z posiadanych aktywów, pozwalają na obliczenie całkowitego dochodu w danym roku podatkowym. Po obliczeniu tej kwoty, możliwe jest zrobienie kalkulacji podatku i Twoje rozliczenie jest kompletne.

Czy muszę robić rozliczenie podatku w UK?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie od pracodawców poprzez system PAYE (Pay As You Earn) gdzie podatek oraz składki ubezpieczeniowe naliczane są u źródła i odprowadzane bezpośrednio do HMRC, a pracownik otrzymuje kwotę netto na swoje konto bankowe. W tym przypadku nie ma potrzeby robienia rozliczenia podatkowego – za prawidłowe naliczenie i opłacenie podatku odpowiedzialny jest pracodawca.

Każdy, kto otrzymuje wynagrodzenie w dowolnej innej formie niż PAYE, zobowiązany jest do zrobienia rozliczenia podatku, ponieważ jego dochód nie został jeszcze prawidłowo opodatkowany.

Dodatkowo, rodzice którzy zarabiają ponad £50,000 rocznie i otrzymują zasiłek rodzinny (‘Child Benefit’) są zobowiązani do składania rozliczenia podatku, podobnie jak wszystkie osoby zatrudnione w systemie PAYE zarabiające więcej niż £100,000 rocznie.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu rozliczenia podatkowego w UK dla swojej jednoosobowej działalności skontaktuj się z nami po bezpłatna poradę.

Samozatrudnienie w UK  |  Listy Płac  |  Jak rozliczyć podatek w UK  |  Rejestracja Pracodawcy  |  Rejestracja VAT w UK  |  Firma Limited w UK  |  Rejestracja Firmy Ltd

 

Rejestracja Pracodawcy – PAYE

,

W celu zatrudniania pracowników, w tym również dyrektorów, w każdej firmie musi zostać przeprowadzona Rejestracja Pracodawcy w systemie PAYE – Pay As You Earn.

PAYE – co to jest?

Ten angielskojęzyczny skrót oznacza, że wszystkie opłaty urzędowe – głównie podatek (Income Tax) oraz składki ubezpieczenia społecznego (National Insurance Contributions) są naliczane i powinny być opłacane przez pracodawcę w zależności od kwoty dochodu pracownika. Rejestracja pracodawcy w systemie PAYE wymagana jest od każdego potencjalnego pracodawcy, natomiast ‘Pay As You Earn’ jest uniwersalną, ogólnie przyjętą formą rozliczania pracowników oraz naliczania opłat skarbowych.

Zatrudnianie pracowników w UK – jak zrobić to dobrze?

Rejestracja pracodawcy jest niezbędna w każdej firmie która chce posiadać legalnie zarejestrowanych pracowników, nawet jeśli są nimi tylko dyrektorzy/ właściciele firmy. Wszyscy przedsiębiorcy powinni pamiętać, że rejestracja firmy w Companies House nie jest wystarczająca do zatrudniania pracowników i dopiero po otrzymaniu numeru PAYE rejestracja pracodawcy jest prawomocna. W przypadku pracowników nie posiadających numeru ubezpieczenia społecznego NIN, istnieje 3- miesięczny okres przejściowy w ciągu którego maja oni obowiązek wyrobienia tego numeru.

Rejestracja Pracodawcy w Wielkiej Brytanii zajmuje około 2-3 tygodni, a jedynym wymaganiem oprócz posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej, jest posiadanie przez przynajmniej jednego z dyrektorów firmy numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number).

Rejestracji pracodawcy w systemie PAYE mogą dokonywać zarówno Firmy Limited, jak i osoby samozatrudnione a również właściciele działalności Partnership.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarejestrowaniu swojej firmy, skontaktuj się z nami a dokonamy rejestracji w Twoim imieniu.

Listy Płac

,

Każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do przygotowania tygodniowych lub miesięcznej Listy Płac – Payroll. Podczas gdy wcześniej urząd skarbowy (HMRC) wymagał składania tylko rocznych sprawozdań przez pracodawców, od kwietnia 2013 wprowadzony został obowiązek składania raportów RTI ( Real Time Information) z taką częstotliwością, z jaką pracownicy otrzymują wynagrodzenie. Powierzając swoją firmę w nasze ręce możesz być pewny, że London Business Solutions zajmie się wyliczeniem kwot podatku oraz ubezpieczenia społecznego Twoich pracowników, przygotowaniem odcinków wypłat (Payslip) oraz złożeniem sprawozdania RTI w Twoim imieniu.

Kwota wolna od podatku Anglia

Prawidłowe wyliczenie podatku oraz wartości składek ubezpieczeniowych (National Insurance Contributions) jest najważniejszym elementem w przygotowaniu listy płac. Podczas wyliczania kwot tych opłat należy wziąć pod uwagę wartość kwoty wolnej od podatku pracownika (Personal Allowance) która w roku finansowym 2019/20 wynosi £12,500 oraz kwoty wolnej od pracowniczych składek ubezpieczenia, która obecnie wynosi £240.00 tygodniowo. Powyżej tych stawek pracodawca jest zobowiązany do opłacania należności do HMRC miesięcznie lub kwartalnie.

Księgowość w Anglii – możemy pomóc!

Jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu listy płac dla Twojej firmy w UK, to zapraszamy do kontaktu. Oprócz poprowadzenia listy płac nasi specjaliści zajmą się również rejestracją nowych pracowników oraz wyrejestrowaniem tych odchodzących i przygotowaniem dla nich dokumentów P45. Sporządzimy również rozliczenie roczne P35 w Twoim imieniu i złożymy je w Urzędzie Skarbowym.

Jeśli własnie rozpoczynasz nową działalność i potrzebujesz pomocy w przygotowaniu i prowadzeniu Listy Płac w swojej firmie, skontaktuj się z naszymi doradcami.

Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się indywidualnie przygotowane wzory umów o prace, umów agencyjnych i kontraktów biznesowych które z pewnością pomogą w Twoim biznesie.

Jak zrobić rozliczenie podatku w UK?

,

Złożenie rozliczenia podatkowego może być trudnym i skomplikowanym procesem, zwłaszcza jeśli robisz to po raz pierwszy, więc możesz skorzystać z pomocy biura księgowego (jeśli jesteś zainteresowany bezpośrednim kontaktem z księgowym napisz lub zadzwoń do nas).

Firma w Anglii – podatki

W celu sfinalizowania rozliczenia podatku w UK będziesz potrzebować następujących danych:

 • Dochód – obrót Twojej firmy w całym roku podatkowym (od 6 kwietnia do 5 kwietnia). Jest to całkowita kwota faktur wystawionych klientom, przelewów otrzymanych od klientów lub płatności brutto (przed odliczeniem podatku) od kontaktorów.
 • Odsetki bankowe – szczegóły odsetek bankowych zarobionych na kontach i lokatach
 • Dodatkowe dochody – jeśli zarobiłeś dodatkowe pieniądze w ciągu roku podatkowego, muszą one zostać zgłoszone do HMRC. Może to być np. dochód z pracy na pół etatu, którą posiadasz oprócz samozatrudnienia lub z zatrudnienia przez część roku zanim rozpocząłeś własną działalność gospodarczą. Informacje o Twoich dochodach z zatrudnienia możesz znaleźć na dokumencie P45 lub P60.
 • Dochód z nieruchomości – jeśli uzyskujesz dochód z wynajmu nieruchomości której jesteś właścicielem, musisz go uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Oprócz przychodów będziesz musiał również podać koszty związane z uzyskaniem przychodu z wynajmu nieruchomości.
 • Koszty Biznesowe – ważną częścią rozliczenia jest podanie wszystkich kosztów firmowych które zostały poniesione w danym roku podatkowym. Ważne jest aby koszty zaliczone były przez HMRC do ‘dozwolonych kosztów’ – tzw. ‘Allowable Expenses’. Z zasady, koszt biznesowy to taki, który wynika całkowicie z działań biznesowych i użyty jest do celów służbowych. Dokładny opis i przykłady dozwolonych kosztów możesz znaleźć w punkcie poniżej.
 • Zapłacony podatek – informacje dotyczące podatku, który został już odprowadzony do HMRC w formie PAYE lub w dowolny inny sposób.

Firma w UK – koszty – co jest dozwolonym kosztem firmowym?

Niezależnie od tego jaką formę działalności prowadzisz, koszt biznesowy jest wydatkiem w całości poniesionym w celach służbowych.

Jednym z najbardziej popularnych kosztów służbowych jest koszt użycia samochodu. W tym przypadku dostępne są 2 opcje odliczania kosztów: podliczamy całość kosztów eksploatacji i utrzymania samochodu, przeliczamy procentową wartość użycia służbowego ( np. wszystkie koszty użytku samochodu w skali roku wyniosly £10,000 a pojazd był używany w celach służbowych w 50% – wówczas kosztem biznesowym uwzględnionym w rozliczeniu podatkowym będzie £5,000. Drugą opcją jest prowadzenie dziennika mil – spisywanie ilości mil przejechanych w celach służbowych i przeliczanie ich na koszt firmy. HMRC pozwala na odliczenie w wysokości 45p za mile przez pierwsze 10,000 mil i 25p za wszystko powyżej.

Pozostałe koszty służbowe obejmują:

 • Koszt towaru
 • Koszt sprzętu i urządzeń
 • Reklama i marketing
 • Koszty dostawy i transportu
 • Media w lokalach użytkowych
 • Czynsz za lokale użytkowe ( ewentualnie część kosztów mieszkania jesli pracujesz z domu)
 • Opłaty pocztowe
 • Materiały biurowe
 • Książki i prasa branżowa
 • Opłaty bankowe
 • Opłaty telefoniczne
 • Koszty podróży i dojazdu do klienta

Podatki w UK – czego nie mogę odliczyć?

Jeśli koszt nie jest bezpośrednio związany z prowadzaną działalnością gospodarczą, nie może być uznany jako koszt służbowy. Przykłady kosztów które nie mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym  w UK to:

 • Mandaty za parkowanie
 • Mandaty za przekroczenie prędkości
 • Opieka nad dziećmi
 • Opłaty za szkołę
 • Karnety na siłownię
 • Koszty fryzjerów i kosmetyczek
 • Kursy i szkolenia nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Czy muszę zachować dokumenty z rozliczenia podatku w UK?

Obowiązkiem każdego podatnika jest przetrzymywanie kopii rozliczenia podatku oraz dokumentów i rachunków użytych w rozliczeniu. HMRC ma prawo do zweryfikowania dokumentów rozliczeniowych przez okres 6 lat od zakończenia danego roku podatkowego, więc rekomendujemy zatrzymanie dokumentów przez taki okres czasu w formie papierowej lub cyfrowej.

W jaki sposób mogę zrobić rozliczenie podatku w UK?

Tak jak podane powyżej, w przypadku bardziej skomplikowanych rozliczeń radzimy skontaktować się z biurem księgowym. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami księgowymi zapraszamy do kontaktu. Alternatywnie, jeśli jesteś gotowy, aby samodzielnie przygotować rozliczenie podatku zapraszamy do uzupełnienia naszej formy online.

Jakie są terminy składania rozliczeń podatkowych w UK?

W UK obowiązują inne terminy rozliczeń podatku niż w Polsce. Termin rozliczenia zależy od tego czy składasz je do urzędu skarbowego w formie papierowej czy drogą internetową: Daty, które musisz zapamiętać w roku podatkowym 2019/20 to:

 • 31 października 2020 – termin składania rozliczeń w formie papierowej
 • 31 stycznia 2021 – termin składania rozliczeń w formie elektronicznej

Jaki jest termin płatności podatku za rok podatkowy 2019/20?

31 stycznia 2021 to nie tylko termin składania rozliczeń drogą elektroniczną, ale również termin płatności podatku należnego za rok 2019/20. Jeśli nie zapłacisz należnego podatku przed upływem tego terminu, HMRC może nałożyć dodatkowe kary i odsetki za spóźnienie.

Dodatkowo jeśli podatek należny w danym roku przekracza £1,000, HMRC wymaga również płatności zaliczki ( tzw. Payment on Account) na poczet podatku za następny rok podatkowy. ‘Payment on Account’ stanowi 50% wartości podatku naliczonego w danym roku i powinien zostać odprowadzony do urzędu skarbowego przed 31 stycznia. Druga cześć (‘Second Payment on Account’) powinna zostać zapłacona przed 31 lipca tego samego roku. Np. jesli podatek za rok 2019/20 wyniósł £2,500 to powinieneś wnieść do HMRC następujące opłaty:

 • 31/01/2021 – £2,500 (całkowity podatek należny za dany rok podatkowy) + £1,250 (zaliczka na rok 2020/21)
 • 31/07/2021 – £1,250 (reszta zaliczki)

Jakie są skutki spóźnienia z rozliczeniem podatkowym?

W przypadku złożenia rozliczenia podatkowego z nawet 1-minutowym spóźnieniem, HMRC nalicza karę finansową w wysokości £100.00, która pozostaje niezmienna przez 3 miesiące od 31 stycznia. Kara ulega podwyższeniu jeśli rozliczenie nie zostanie złożone w tym okresie. Również, jeśli należny podatek nie zostanie zapłacony na czas, urząd skarbowy nalicza dodatkowe opłaty oraz odsetki uzależnione od jego wysokości.