COVID-19 Self-Employment Income Support Scheme – Ile się należy?

,
COVID-19 Self-Employment Income Support Scheme – Ile się należy?

HMRC będzie naliczać kwotę dodatku w oparciu o średni przychód z samozatrudnienia (wyliczany jako obrót minus koszty) w ciągu 3 lat podatkowych:

• 2016/17

• 2017/18

• 2018/19

Jak obliczyć średni przychód?

Aby obliczyć średni przychód HMRC zsumuje całkowite zyski lub straty za 3 lata podatkowe, a następnie podzielić je przez 3.

Jeśli nie złożyłeś deklaracji podatkowej Self Assessment za wszystkie 3 lata podatkowe średni przychód będzie wyliczany w oparciu o ciągłe okresy samozatrudnienia, które będą zawierały albo:

• lata podatkowe 2017/18 i 2018/19

• tylko rok podatkowym 2018/19, nawet jeśli byłeś samozatrudniony w roku podatkowym 2016 do 2017, ale później była przerwa w roku 2017/18

Dopłata wyniesie 80% Twojego średniego przychodu, podzielonego przez 12, co da miesięczną kwotę.

Maksymalna kwota dopłaty będzie wynosić £2,500 funtów miesięcznie.

Dopłata za cały okres podlegający pod COVID-19 Self-Employment Income Support Scheme zostanie wypłacony bezpośrednio na konto bankowe, w jednej racie.

Należy pamiętać że dopłata to również będzie dochód podlegający opodatkowaniu i trzeba będzie ją uwzględnić w kolejnym roku podatkowym 2020/21.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy: