COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorstw, które płacą niewiele lub nie płacą żadnych Business Rates

, ,

Rząd zapewni dodatkowe fundusze w ramach programu dotacji dla małych przedsiębiorstw dla władz lokalnych, aby wesprzeć małe przedsiębiorstwa, które już teraz płacą niewielkie stawki lub nie płacą ich wcale ze względu na obniżanie stawek dla małych przedsiębiorstw (SBBR), obniżanie stawek dla obszarów wiejskich (RRRR) i zmniejszanie zwolnienia. Zapewni to jednorazową dotację w wysokości 10 000 funtów dla kwalifikujących się przedsiębiorstw, która pomoże im pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności.

Jesteś uprawniony, jeśli:

• Twoja firma ma siedzibę w Anglii

• jesteś małą firmą i już otrzymujesz SBBR i/lub RRRR

• Jesteś firmą, która okupuje nieruchomość podlegającą pod SBBR

Aby uzyskać dostęp do systemu, nie musisz nic robić. Władze lokalne napiszą do Ciebie wkrótce, jeśli kwalifikujesz się do tego dofinansowania.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy: