COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorstw, które wypłacają pracownikom wynagrodzenie za czas choroby

, ,
COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorstw, które wypłacają pracownikom wynagrodzenie za czas choroby

Rząd Brytyjski przedstawimy przepisy, które umożliwią małym i średnim przedsiębiorstwom oraz pracodawcom odzyskanie ustawowego zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay – SSP) wypłacanego za nieobecność w pracy z powodu COVID-19. Kryteria kwalifikowalności do programu będą następujące:

• zwrot ten obejmie do 2 tygodni SSP na kwalifikującego się pracownika, który był nieobecny w pracy z powodu COVID-19

• uprawnieni będą pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników – wielkość pracodawcy będzie określona na podstawie liczby osób, które zatrudnili w dniu 28 lutego 2020 r.

• pracodawcy będą mogli odzyskać wydatki na każdego pracownika, który złożył wniosek o SSP (zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikowalności) w wyniku COVID-19

• Pracodawcy powinni prowadzić dokumentację dotyczącą nieobecności pracowników i płatności SSP, ale pracownicy nie będą musieli przedstawiać zaświadczenia o zdolności do pracy lekarza ogólnego. Jeśli pracodawca wymaga dowodów, osoby z objawami koronawirusa mogą otrzymać notatkę o izolacji z NHS 111 online, a osoby mieszkające z kimś, kto ma objawy, mogą otrzymać notatkę ze strony internetowej NHS.

• okres kwalifikowalności do programu rozpoczyna się następnego dnia po wejściu w życie przepisów dotyczących rozszerzenia SSP na osoby pozostające w domu

• w najbliższych miesiącach rząd będzie współpracował z pracodawcami w celu jak najszybszego ustanowienia mechanizmu spłaty dla pracodawców

Jesteś uprawniony do programu, jeśli:

• Twoja firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii

• Twoja firma jest mała lub średnia i zatrudnia mniej niż 250 pracowników na dzień 28 lutego 2020 r.

Opracowywany jest obecnie system rabatowy. Dalsze szczegóły zostaną przedstawione w odpowiednim czasie po zakończeniu procesu legalizacji. Jak tylko będziemy znać więcej szczegółów tego systemu, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zobacz również nasze ostatnie wpisy: