Finansowe wsparcie rządu w walce z COVID-19

,
Finansowe wsparcie rządu w walce z COVID-19

Kanclerz określił pakiet tymczasowych, terminowych i ukierunkowanych środków mających na celu wsparcie usług publicznych, ludzi i przedsiębiorstw w okresie zakłóceń spowodowanych przez COVID-19.

Obejmuje on pakiet środków mających na celu wsparcie przedsiębiorstw, w tym:

• Coronavirusowy program zatrzymywania miejsc pracy

• odroczenie płatności podatku VAT i podatku dochodowego

• ustawowy pakiet pomocy w zakresie zwolnień chorobowych dla MŚP

• 12-miesięczne ‘wakacje’ od płacenia Business Rates dla wszystkich przedsiębiorstw handlu detalicznego, hotelarstwa i rekreacji w Anglii

• finansowanie dotacji dla małych przedsiębiorstw w wysokości 10 000 funtów dla wszystkich przedsiębiorstw korzystających z ulgi w zakresie Business Rates dla małych przedsiębiorstw lub ulgi w zakresie stawek dla wsi

• dotacja w wysokości 25 000 funtów dla firm zajmujących się handlem detalicznym, hotelarstwem i rekreacją, okupujących nieruchomości o wartości podlegającej opodatkowaniu od 15 000 do 51 000 funtów

• program kredytowy Coronavirus Business Interruption Loan Scheme oferujący pożyczki do 5 mln GBP dla MŚP za pośrednictwem British Business Bank

• system HMRC Time To Pay Scheme

Zobacz również nasze ostatnie wpisy: