PAYE Registration /Rejestracja PAYE

COMPANY'S DETAILS /DANE FIRMY

*
*
*
*

COMPANY'S ACTIVITIES /DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

YES /TAK     NO /NIE

DIRECTOR'S DETAILS /DANE DYREKTORA

* I confirm the above details are correct and best to my knowledge /Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
* I authorise London Business Solutions to submit a PAYE registration form with the above details /Wyrażam zgodę na rejestrację PAYE przez London Business Solutions Ltd z użyciem powyższych danych