VAT Registration /Rejestracja VAT

COMPANY'S DETAILS /DANE FIRMY

*
*
*
*

Bank Account Details /Dane Konta Firmowego


COMPANY'S ACTIVITIES /DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

YES /TAK     NO /NIE
YES /TAK     NO /NIE

DIRECTOR'S DETAILS /DANE DYREKTORA

* I confirm the above details are correct and best to my knowledge / Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne z prawdą
* I authorise London Business Solutions to submit a VAT registration form with the above details /Wyrażam zgodę na rejestrację VAT przez London Business Solutions Ltd z użyciem powyższych danych