Jak zrobić rozliczenie podatku w UK?

rozliczenie podatku w anglii

Złożenie rozliczenia podatkowego może być trudnym i skomplikowanym procesem, zwłaszcza jeśli robisz to po raz pierwszy, więc możesz skorzystać z pomocy biura księgowego (jeśli jesteś zainteresowany bezpośrednim kontaktem z księgowym napisz lub zadzwoń do nas).

Firma w Anglii – podatki

W celu sfinalizowania rozliczenia podatku w UK będziesz potrzebować następujących danych:

 • Dochód – obrót Twojej firmy w całym roku podatkowym (od 6 kwietnia do 5 kwietnia). Jest to całkowita kwota faktur wystawionych klientom, przelewów otrzymanych od klientów lub płatności brutto (przed odliczeniem podatku) od kontaktorów.
 • Odsetki bankowe – szczegóły odsetek bankowych zarobionych na kontach i lokatach
 • Dodatkowe dochody – jeśli zarobiłeś dodatkowe pieniądze w ciągu roku podatkowego, muszą one zostać zgłoszone do HMRC. Może to być np. dochód z pracy na pół etatu, którą posiadasz oprócz samozatrudnienia lub z zatrudnienia przez część roku zanim rozpocząłeś własną działalność gospodarczą. Informacje o Twoich dochodach z zatrudnienia możesz znaleźć na dokumencie P45 lub P60.
 • Dochód z nieruchomości – jeśli uzyskujesz dochód z wynajmu nieruchomości której jesteś właścicielem, musisz go uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Oprócz przychodów będziesz musiał również podać koszty związane z uzyskaniem przychodu z wynajmu nieruchomości.
 • Koszty Biznesowe – ważną częścią rozliczenia jest podanie wszystkich kosztów firmowych które zostały poniesione w danym roku podatkowym. Ważne jest aby koszty zaliczone były przez HMRC do ‘dozwolonych kosztów’ – tzw. ‘Allowable Expenses’. Z zasady, koszt biznesowy to taki, który wynika całkowicie z działań biznesowych i użyty jest do celów służbowych. Dokładny opis i przykłady dozwolonych kosztów możesz znaleźć w punkcie poniżej.
 • Zapłacony podatek – informacje dotyczące podatku, który został już odprowadzony do HMRC w formie PAYE lub w dowolny inny sposób.

Firma w UK – koszty – co jest dozwolonym kosztem firmowym?

Niezależnie od tego jaką formę działalności prowadzisz, koszt biznesowy jest wydatkiem w całości poniesionym w celach służbowych.

Jednym z najbardziej popularnych kosztów służbowych jest koszt użycia samochodu. W tym przypadku dostępne są 2 opcje odliczania kosztów: podliczamy całość kosztów eksploatacji i utrzymania samochodu, przeliczamy procentową wartość użycia służbowego ( np. wszystkie koszty użytku samochodu w skali roku wyniosly £10,000 a pojazd był używany w celach służbowych w 50% – wówczas kosztem biznesowym uwzględnionym w rozliczeniu podatkowym będzie £5,000. Drugą opcją jest prowadzenie dziennika mil – spisywanie ilości mil przejechanych w celach służbowych i przeliczanie ich na koszt firmy. HMRC pozwala na odliczenie w wysokości 45p za mile przez pierwsze 10,000 mil i 25p za wszystko powyżej.

Pozostałe koszty służbowe obejmują:

 • Koszt towaru
 • Koszt sprzętu i urządzeń
 • Reklama i marketing
 • Koszty dostawy i transportu
 • Media w lokalach użytkowych
 • Czynsz za lokale użytkowe ( ewentualnie część kosztów mieszkania jesli pracujesz z domu)
 • Opłaty pocztowe
 • Materiały biurowe
 • Książki i prasa branżowa
 • Opłaty bankowe
 • Opłaty telefoniczne
 • Koszty podróży i dojazdu do klienta

Podatki w UK – czego nie mogę odliczyć?

Jeśli koszt nie jest bezpośrednio związany z prowadzaną działalnością gospodarczą, nie może być uznany jako koszt służbowy. Przykłady kosztów które nie mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym  w UK to:

 • Mandaty za parkowanie
 • Mandaty za przekroczenie prędkości
 • Opieka nad dziećmi
 • Opłaty za szkołę
 • Karnety na siłownię
 • Koszty fryzjerów i kosmetyczek
 • Kursy i szkolenia nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Czy muszę zachować dokumenty z rozliczenia podatku w UK?

Obowiązkiem każdego podatnika jest przetrzymywanie kopii rozliczenia podatku oraz dokumentów i rachunków użytych w rozliczeniu. HMRC ma prawo do zweryfikowania dokumentów rozliczeniowych przez okres 6 lat od zakończenia danego roku podatkowego, więc rekomendujemy zatrzymanie dokumentów przez taki okres czasu w formie papierowej lub cyfrowej.

W jaki sposób mogę zrobić rozliczenie podatku w UK?

Tak jak podane powyżej, w przypadku bardziej skomplikowanych rozliczeń radzimy skontaktować się z biurem księgowym. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami księgowymi zapraszamy do kontaktu. Alternatywnie, jeśli jesteś gotowy, aby samodzielnie przygotować rozliczenie podatku zapraszamy do uzupełnienia naszej formy online.

Jakie są terminy składania rozliczeń podatkowych w UK?

W UK obowiązują inne terminy rozliczeń podatku niż w Polsce. Termin rozliczenia zależy od tego czy składasz je do urzędu skarbowego w formie papierowej czy drogą internetową: Daty, które musisz zapamiętać w roku podatkowym 2019/20 to:

 • 31 października 2020 – termin składania rozliczeń w formie papierowej
 • 31 stycznia 2021 – termin składania rozliczeń w formie elektronicznej

Jaki jest termin płatności podatku za rok podatkowy 2019/20?

31 stycznia 2021 to nie tylko termin składania rozliczeń drogą elektroniczną, ale również termin płatności podatku należnego za rok 2019/20. Jeśli nie zapłacisz należnego podatku przed upływem tego terminu, HMRC może nałożyć dodatkowe kary i odsetki za spóźnienie.

Dodatkowo jeśli podatek należny w danym roku przekracza £1,000, HMRC wymaga również płatności zaliczki ( tzw. Payment on Account) na poczet podatku za następny rok podatkowy. ‘Payment on Account’ stanowi 50% wartości podatku naliczonego w danym roku i powinien zostać odprowadzony do urzędu skarbowego przed 31 stycznia. Druga cześć (‘Second Payment on Account’) powinna zostać zapłacona przed 31 lipca tego samego roku. Np. jesli podatek za rok 2019/20 wyniósł £2,500 to powinieneś wnieść do HMRC następujące opłaty:

 • 31/01/2021 – £2,500 (całkowity podatek należny za dany rok podatkowy) + £1,250 (zaliczka na rok 2020/21)
 • 31/07/2021 – £1,250 (reszta zaliczki)

Jakie są skutki spóźnienia z rozliczeniem podatkowym?

W przypadku złożenia rozliczenia podatkowego z nawet 1-minutowym spóźnieniem, HMRC nalicza karę finansową w wysokości £100.00, która pozostaje niezmienna przez 3 miesiące od 31 stycznia. Kara ulega podwyższeniu jeśli rozliczenie nie zostanie złożone w tym okresie. Również, jeśli należny podatek nie zostanie zapłacony na czas, urząd skarbowy nalicza dodatkowe opłaty oraz odsetki uzależnione od jego wysokości.

Similar Posts: