Podatki w UK – Self Employment

Podatki są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. System podatkowy w UK jest odmienny od polskiego, dlatego jeśli decydujesz się na prowadzenie firmy w Anglii musisz poznać główne zasady, jakie nim rządzą.

Rok podatkowy w Anglii

Rok podatkowy dla wszystkich osób samozatrudnionych prowadzących własną działalność gospodarczą rozpoczyna się 6 kwietnia a kończy 5 kwietnia. Wówczas osoby, które zdecydowały wysłać swoje rozliczenie podatku w UK w wersji papierowej muszą przygotować i wysłać swoje rozliczenie tak, aby zostało ono dostarczone do HMRC przed 31 października tego samego roku. Dla osób, które zdecydowały się na opcję ‘online’, termin ten jest przedłużony do końca stycznia następnego roku.

Kwota wolna od podatku w Anglii

W każdym roku brytyjski rząd wyznacza kwoty wolne od podatku (personal allowance). W roku podatkowym 2017/18 kwota ta wyniosła £11500, w 2018/19 wynosiła £11,850. Obecnie, w roku podatkowym 2019/20 kwota wolna od podatku to to £12,500.

Podatki w UK płacone są od dochodu, który podlega opodatkowaniu, czyli od różnicy między całkowitym dochodem a kwotą wolną od podatku. Podatek w Anglii zależy zarówno od wynagrodzenia za pracę, jak i od dodatków do wynagrodzenia, a także innych dochodów uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii (rent, emerytur, odsetek, dywidend, itp.).

Progi podatkowe w UK

Od roku podatkowego 2019/2020 w Wielkiej Brytanii pojawiły się nowe progi podatkowe:

  • 0% – kwota wolna od podatku – £12 500,
  • 20%. – od £12 500 do £50 000,
  • 40%. – od £50 001 do £150 000,
  • 45%. – powyżej £150 001.

Z prognoz brytyjskiego rządu wynika, że w kolejnych latach kwota wolna od podatku może być jeszcze wyższa. W roku 2021/2022 może wynieść £12 760, a w kolejnym, 2022/2023 – £13 030.

Rozliczenie podatku w Anglii

Celem rozliczenia podatkowego jest poinformowanie brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) o dochodach i wydatkach poniesionych w danym roku podatkowym, tak aby możliwe było wyliczenie należnego do zapłaty lub też nadpłaconego podatku. Rezultatem takiego rozliczenia podatkowego jest kalkulacja, na podstawie której przedsiębiorca dowiaduje się czy musi odprowadzić podatek do urzędu, odzyskać nadpłacony podatek, czy też rozliczenie jest zerowe (nie musi nic zapłacić ani nie uzyskuje żadnego zwrotu).

Informacje podane w takim rozliczeniu, takie jak: obroty, koszty biznesowe oraz inne zyski kapitałowe wynikające z posiadanych aktywów, pozwalają na obliczenie całkowitego dochodu w danym roku podatkowym. Po obliczeniu tej kwoty, możliwe jest zrobienie kalkulacji podatku i wówczas rozliczenie jest kompletne.

Rozliczenie podatku w UK – dokumenty

Rozliczenie podatku w UK przygotowywane jest na podstawie następujących dokumentów:

  • Faktury przychodowe (Invoices),
  • Faktury kosztowe (np. Za telefon, narzędzia, ubrania robocze, paliwo, bilety komunikacji miejskiej itd.),
  • Wyciągi z konta (Bank Statements),
  • Zestawienia CIS dla podwykonawców za których podatek doprowadza pracodawca ( CIS Statements).

Brytyjski Urząd Skarbowy HMRC pozwala osobom samozatrudnionym (self-employed) składanie uproszczonych rozliczeń podatku w postaci podstawowego raportu Profit & Loss, bez konieczności przygotowywania zestawienia aktywów i pasywów firmy (Balance Sheet).

Warto pamiętać jak ważne jest dokonanie rozliczenia w terminie, czyli do 31 stycznia do godziny 23:59. Jeśli osoba samozatrudniona spóźni się z wysłaniem Self Assessment oraz dokonaniem płatności podatku, urząd naliczy karę w wysokości £100.