Rejestracja Pracodawcy – PAYE

,
rejestracja pracownika uk

W celu zatrudniania pracowników, w tym również dyrektorów, w każdej firmie musi zostać przeprowadzona Rejestracja Pracodawcy w systemie PAYE – Pay As You Earn.

PAYE – co to jest?

Ten angielskojęzyczny skrót oznacza, że wszystkie opłaty urzędowe – głównie podatek (Income Tax) oraz składki ubezpieczenia społecznego (National Insurance Contributions) są naliczane i powinny być opłacane przez pracodawcę w zależności od kwoty dochodu pracownika. Rejestracja pracodawcy w systemie PAYE wymagana jest od każdego potencjalnego pracodawcy, natomiast ‘Pay As You Earn’ jest uniwersalną, ogólnie przyjętą formą rozliczania pracowników oraz naliczania opłat skarbowych.

Zatrudnianie pracowników w UK – jak zrobić to dobrze?

Rejestracja pracodawcy jest niezbędna w każdej firmie która chce posiadać legalnie zarejestrowanych pracowników, nawet jeśli są nimi tylko dyrektorzy/ właściciele firmy. Wszyscy przedsiębiorcy powinni pamiętać, że rejestracja firmy w Companies House nie jest wystarczająca do zatrudniania pracowników i dopiero po otrzymaniu numeru PAYE rejestracja pracodawcy jest prawomocna. W przypadku pracowników nie posiadających numeru ubezpieczenia społecznego NIN, istnieje 3- miesięczny okres przejściowy w ciągu którego maja oni obowiązek wyrobienia tego numeru.

Rejestracja Pracodawcy w Wielkiej Brytanii zajmuje około 2-3 tygodni, a jedynym wymaganiem oprócz posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej, jest posiadanie przez przynajmniej jednego z dyrektorów firmy numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number).

Rejestracji pracodawcy w systemie PAYE mogą dokonywać zarówno Firmy Limited, jak i osoby samozatrudnione a również właściciele działalności Partnership.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarejestrowaniu swojej firmy, skontaktuj się z nami a dokonamy rejestracji w Twoim imieniu.