ZABEZPIECZENIE STYLU ŻYCIA I RODZINY

Ubezpieczenie na życie jest jedną z najlepszych form zabezpieczenia rodziny na wypadek Twojej śmierci. Jest tak ponieważ jest ono proste. Proste i w większości przypadków stosunkowo niedrogie. Jeżeli masz jakieś niespłacone długi lub dzieci na utrzymaniu, zdecydowanie powinieneś mieć jakąś formę ochrony. Polisa taka może również zawierać ochronę na wypadek nieuleczalnej choroby. Takie zabezpieczenie jest często włączane do polisy bez żadnych dodatkowych kosztów czy dopłat i jest niezwłocznie wypłacane, jeżeli zostanie u Państwa zdiagnozowana choroba nieuleczalna z oczekiwaną dalszą długością życia krótszą niż 12 miesięcy. Plus, jeżeli cokolwiek Ci się stanie, nie zostawisz swoich bliskich w trudnej sytuacji. Staramy się dać Państwu najtańszą i najlepszą ofertę, czerpiąc wiedzę ze wszystkich brytyjskich firm, oferujących ubezpieczenia na życie.

UBEZPIECZENIA TERMINOWE ZE STAŁĄ SUMĄ UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia terminowe ze stałą sumą ubezpieczenia jest prostym i niedrogim sposobem ochrony rodziny w przypadku, kiedy Państwo nie będą już mogli takiej ochrony zapewnić. W przypadku śmierci w okresie obowiązywania polisy, zostanie wypłacona określona polisą suma pieniężna. Polisa gwarantuje również, że suma na jaką są Państwo ubezpieczeni z czasem nie ulegnie zmianie.

WSPARCIE DOCHODU RODZINNEGO

Wsparcie dochodu rodzinnego jest jednym z jakościowo najlepszych i najbardziej pożytecznych produktów ochronnych, który możesz kupić by zabezpieczyć osoby pozostające na Państwa utrzymaniu. W przypadku śmierci zamiast ryczałtów będą wypłacane regularne, wolne od podatku miesięczne kwoty – od zgłoszenia roszczenia do końca trwania planu.
Ten rodzaj ubezpieczenia na życie jest szczególnie atrakcyjny dla tych, którzy lubią wiedzieć, że mają regularny, miesięczny dochód i woleliby się raczej nie martwić o skomplikowane decyzje inwestycyjne, które stanowią większość wypłaty ryczałtowej. Niewiele osób może sobie pozwolić na ryczałtową wypłatę ubezpieczenia, aby odpowiednio zabezpieczyć potrzeby dochodowe osób przebywających na ich utrzymaniu. Szczególnie kiedy małe dzieci hamują poziom zarobków, a jednocześnie zwiększają koszty ochrony, którą należałoby posiadać.
Struktura planu oznacza, że całkowita kwota możliwa do wypłacenia maleje z każdym miesiącem, ponieważ wypłaty dokonywane są wyłącznie do końca trwania polisy.

CAŁE ŻYCIE

Jest to plan ubezpieczenia na życie, który zapewnia ochronę na całe życie, a nie na określony termin. Oznacza to, że w przypadku śmierci (niezależnie od tego, kiedy ona nastąpi) Państwa bliscy otrzymają gwarantowany ryczałt pieniężny niezależnie od okoliczności, pod warunkiem, że wszystkie składki będą płacone w terminie.


LBFS-ubezpieczenia